Kategorie
Bez kategorii

Program stażowy Epileptic Disorders™

Informujemy o programie stażowym Epileptic Disorders™. Jest to edukacyjne czasopismo ILAE, a specjaliści będą pracowali nad jego dalszym rozwojem. Poszukiwani są specjaliści zajmujący się epilepsją (i/lub badaniami EEG). Staż będzie trwał 6 miesięcy, a termin zgłoszeń mija 1 grudnia 2023 r.


Informacje na temat rekrutacji i wymagań znajdują się na stronie ILAE.

Kategorie
Bez kategorii

Topiramat: komunikat bezpieczeństwa [!]

Szanowni Państwo, przedstawiamy komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych kierowany do pracowników ochrony zdrowia:

„Podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających topiramat lub topiramat w połączeniu z fenterminą, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragną przekazać informacje o wdrożeniu programu zapobiegania ciąży dla produktów leczniczych
zawierających topiramat. (…).

Pełna treść komunikatu w pliku .PDF na stronie Urzędu.

Kategorie
Bez kategorii

 XXXII Konferencja PTE na temat padaczki

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność w imieniu Zarządu Głównego PTE zaprosić Państwa na XXXII Konferencję PTE na temat padaczki.

Termin: 25.-27.04.2024r.

Miejsce: Novotel Warszawa Centrum

Otwarcie konferencji poprzedzi Jubileuszowe 30-Sympozjum „Padaczka a ciąża” – 25.04.2024 r. o godzinie 14:00.

Wiodącymi tematami Konferencji będą nowe możliwości diagnostyczne neuroobrazujące mózgu a także postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy wczesne ostrzeganie o napadach może być przełomem dla pacjentów z padaczką.

Jak zawsze poruszymy tematy interdyscyplinarne; w tym roku zaburzenia świadomości w przebiegu wahań hormonalnych tarczycy. Przedstawimy bardzo kompleksowe podejście do zagadnienia padaczki i urazów czaszkowo-mózgowych. Nie zapominany o edukacji – w tym roku elektroencefalografia.

I wykład – Artefakty – problem właściwej interpretacji zapisu.

Szczegółowy program konferencji będzie dostępny w późniejszym terminie, a teraz zachęcamy do rezerwacji kwietniowego terminu.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Jędrzejczak, Prezes PTE

Magdalena Kowalska, Sekretarz PTE

Kategorie
Bez kategorii

ILAE: poszukiwani redaktorzy

ILAE poszukuje nowego redaktora naczelnego Epilepsia® i nowego redaktora naczelnego Epilepsia Open®. Kadencja dwóch obecnych redaktorów kończy się 1 września 2024 r. Przed złożeniem aplikacji ILAE prosi o zapoznanie się z obowiązkami redaktora umieszczonymi na ich stronie internetowej (link poniżej). Istnieje też możliwość aplikowania na oba stanowiska.

Formularze zgłoszeniowe

Termin: 15 grudnia 2023 r.

Kategorie
Bez kategorii

Największe genetyczne badanie dot. padaczki

Na stronie ILAE, w popularnonaukowym artykule (do którego przeczytania zachęcamy), opisano (wraz z krótkim wywiadem z autorami) największe dotychczas opublikowane badanie dot. genetycznego podłoża padaczki. Badanie to zostało opublikowane w ostatnim miesiącu w prestiżowym czasopiśmie Nature Genetics i było koordynowane przez ILAE.

W badaniu wzięło udział 30 tysięcy osób z padaczką i ponad 50 tysięcy osób zdrowych. Odkryto wiele nowych genów ryzyka dla rozwoju epilepsji, co znacznie poszerza naszą wiedzę na temat przyczyn rozwoju padaczki i może pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia tej choroby.

Oryginalny artykuł: GWAS meta-analysis of over 29,000 people with epilepsy identifies 26 risk loci and subtype-specific genetic architecture, Nature Genetics (2023). DOI: 10.1038/s41588-023-01485-w

Kategorie
Bez kategorii

Apel do Ministra Zdrowia: poparcie PTE

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w dniu 21.08.2023r. Polskie Towarzystwo Epileptologii podpisało się pod apelem do Ministra Zdrowia o natychmiastowe uchylenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

„Niżej podpisane Towarzystwa Lekarskie uczestniczące w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich apelują do Ministra Zdrowia o natychmiastowe uchylenie w/w rozporządzenia.

Wprowadzenie obowiązku weryfikacji ilości i rodzaju produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych spowodowało trudności z dostępem do leków niezbędnych między innymi w leczeniu bólu, medycynie paliatywnej, neurologii i psychiatrii. Stanowi także nieuzasadnione ograniczenie możliwości wystawiania recept przez uprawnionych do tego lekarzy. Nieprawidłowości w wystawianiu recept nie są uzasadnieniem do stosowania rozwiązań utrudniających dostęp do leczenia znacznej części pacjentów, zwłaszcza z grup szczególnie wrażliwych oraz ograniczania praw wszystkich lekarzy. Zamiast doraźnych i szkodliwych działań mających cechy odpowiedzialności zbiorowej, niewłaściwe praktyki w zakresie wystawiania recept należy identyfikować i ograniczać poprzez właściwe funkcjonowanie licznych dostępnych sposobów nadzoru i kontroli.”

Kategorie
Bez kategorii

WHO: Plan dotyczący padaczki

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia udostępniony został w całości plan dotyczący globalnych działań dotyczących padaczki i innych zaburzeń neurologicznych. Plan ten został przygotowany na lata 2022-2031.

Plan dostępny jest na stronie WHO

Celem opracowania planu jest przede wszystkim poprawa dostępu do leczenia i opieki dla osób chorych na padaczkę i inne zaburzenia neurologiczne. Omówiono również sposoby poprawy jakości życia pacjentów, oraz ich rodzin i opiekunów. Promuje się również działania mające na celu zdrowy rozwój mózgu i działania profilaktyczne dotyczące wspomnianych zaburzeń.

Kwestie najważniejsze dotyczącą ogólnego zarządzania i polityki zarządzania systemami ochrony zdrowia; skutecznej i terminowej diagnozy; trafnego doboru profilaktyki i leczenia oraz sposobów opieki nad osobami chorymi; profilaktyki i promocji zdrowia; nowych systemów badań i innowacji.

Kategorie
Bez kategorii

Międzynarodowy Dzień Epilepsji – raport ILAE

Na stronie ILAE pojawił się raport dotyczący obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji. Z raportem można się zapoznać pod poniższym linkiem.

Kategorie
Bez kategorii

ILAE Bursaries 2023

Na stronie ILAE otworzono możliwość aplikacji o stypendia „ILAE Research Skills Bursaries 2023” oraz „ILAE Travel Bursaries 2023„. Stypendia przeznaczone są dla młodych stażystów i badaczy w celu odbycia krótkich wizyt laboratoryjnych i zdobycia nowych umiejętności. Stypendia pokrywają koszty (np. podróży, zakwaterowania) do maksymalnej kwoty 2000 dolarów na wnioskodawcę. Stypendia podróżne mogą zostać przeznaczone na szkolenia, warsztaty, lub spotkania naukowe. Koszty podróży również mogą być pokryte do maksymalnej kwoty 2000 dolarów na osobę.

Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2023 r.

Kategorie
Bez kategorii

Nagrody dla młodych neurologów!

Podczas tegorocznego kongresu PTE przyznano dwie nagrody dla młodych neurologów za prezentacje przypadków klinicznych. Przedstawiamy zwycięzców!


I nagroda dla dr Dawida Szczechowskiego
II nagroda dla dr Magdaleny Kowalskiej

Na fotografii poniżej zwycięzcy konkursu z członkami Zarządu PTE.