Index_PL

Program stażowy Epileptic Disorders™
Informujemy o programie stażowym Epileptic Disorders™. Jest to edukacyjne czasopismo ILAE, a specjaliści będą pracowali nad jego dalszym rozwojem. Poszukiwani …

Topiramat: komunikat bezpieczeństwa [!]
Szanowni Państwo, przedstawiamy komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych kierowany do pracowników ochrony zdrowia: „Podmioty odpowiedzialne …

.

Aktualności

18-20.05.2023 r. (Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98)

IX Kongres PTE

Zakończony sukcesem! Fotografie z wydarzenia | Nagrody | Nowy zarząd

Zaproszenie i program | Zaproszenie dla młodych neurologów | Streszczenia

Wydarzenie certyfikowane: INFARMA | POLMED / MedTech

Uwaga! Wszystkie osoby pragnące uzyskać certyfikat uczestnictwa w IX Kongresie PTE są proszone o przesłanie pisemnej prośby z podaniem adresu mail na adres: office@epilepsy.org.pl

Polskie Towarzystwo Epileptologii jest kontynuatorem działalności Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. PTE jest Odziałem Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy), ściśle współpracuje z Międzynarodowym Biurem ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy). Celem PTE jest popieranie każdej inicjatywy mającej na celu pomoc chorym z padaczką. Do zadań i celów PTE należą między innymi:

Propagowanie wśród lekarzy
i specjalistów
pokrewnych dziedzin wiedzy
w dziedzinie epileptologii
Wdrażanie członków do
pracy naukowej
i społecznej
Współdziała w redagowaniu
fachowych publikacji
z dziedziny epileptologii
Wydaje opinie w
sprawach naukowych
i organizacyjnych
dotyczących epileptologii
Współdziała ze służbą zdrowia,
szkolnictwem ogólnym,
akademiami medycznymi
Popularyzuje
zagadnienia
epileptologii