Index_PL

Przypomnienie dot. płatności
Szanowni Państwo, przypominamy o opłacie konferencyjnej na “XXXII Konferencję PTE na temat padaczki” oraz o wpłaty dot. składek członkowskich. Obu …

Immunoterapia a padaczka lekooporna
Szanowni Państwo. Zapraszamy do lektury nowego artykułu przeglądowego nt. immunoterapii w leczeniu padaczki lekoopornej pt. Second-line immunotherapy in new onset …

.

Aktualności

25-27.04.2024 r. (Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98)

XXXII Konferencja PTE na temat padaczki

Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania streszczeń wystąpień! Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają 12 punktów edukacyjnych.

Zaproszenie | Program | Zaproszenie do zgłaszania streszczeń

Rejestracja: w celu rejestracji prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu opłaty konferencyjnej pod adres office@epilepsy.org.pl | Opłata konferencyjna: 500 zł + 23% VAT (razem: 615 zł)
Numer konta: PKO BP 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344
Tytuł przelewu: “[imię i nazwisko], opłata konferencyjna”

Certyfikat POLMED | Certyfikat INFARMA

Polskie Towarzystwo Epileptologii jest kontynuatorem działalności Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. PTE jest Odziałem Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy), ściśle współpracuje z Międzynarodowym Biurem ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy). Celem PTE jest popieranie każdej inicjatywy mającej na celu pomoc chorym z padaczką. Do zadań i celów PTE należą między innymi:

Propagowanie wśród lekarzy
i specjalistów
pokrewnych dziedzin wiedzy
w dziedzinie epileptologii
Wdrażanie członków do
pracy naukowej
i społecznej
Współdziała w redagowaniu
fachowych publikacji
z dziedziny epileptologii
Wydaje opinie w
sprawach naukowych
i organizacyjnych
dotyczących epileptologii
Współdziała ze służbą zdrowia,
szkolnictwem ogólnym,
akademiami medycznymi
Popularyzuje
zagadnienia
epileptologii