Kategorie
Bez kategorii

Przypomnienie dot. płatności

Szanowni Państwo, przypominamy o opłacie konferencyjnej na “XXXII Konferencję PTE na temat padaczki” oraz o wpłaty dot. składek członkowskich.

Obu wpłat należy dokonywać na ten sam rachunek bankowy.

Numer konta: PKO BP 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344

Opłata konferencyjna:

500 zł + 23% VAT (razem: 615 zł)

Tytuł przelewu: “[imię i nazwisko], opłata konferencyjna”

Składka członkowska:

50 zł (rok)

Tytuł przelewu: “[imię i nazwisko], składka za rok [tutaj podać rok]”

Prosimy o przesyłanie skanów/kopii/potwierdzeń dokonanych wpłat członkowskich i konferencyjnych na adres e-mailowy: office@epilepsy.org.pl