Kategorie
Bez kategorii

Immunoterapia a padaczka lekooporna

Szanowni Państwo. Zapraszamy do lektury nowego artykułu przeglądowego nt. immunoterapii w leczeniu padaczki lekoopornej pt. Second-line immunotherapy in new onset refractory status epilepticus (Aurélie Hanin, Eyal Muscal, Lawrence J. Hirsch). Praca została opublikowana 2 marca w czasopiśmie Epilepsia i jest rekomendowana przez ILAE.