Baza wiedzy

organizacje / czasopisma / bazy danych

Baza Wiedzy

Instytucje, organizacje

Fundacja Epileptologii Profesora J. Majkowskiego
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich
Polskie Towarzystwo Badań nad Snem
Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa

Czasopisma

Neurologia i Neurochirurgia – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Polski Przegląd Neurologiczny – kwartalnik edukacyjny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Neurologia po Dyplomie – dwumiesięcznik dla neurologów i lekarzy rodzinnych
Neurologia Dziecięca – czasopismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Folia Neurophatologica – kwartalnik Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich
Epilepsia – czasopismo ILAE
Epilepsia Open – czasopismo ILAE
Epileptic Disorders – czasopismo edukacyjne ILAE
Epigraph – newsletter dla członków ILAE, publikowany co kwartał
Epilepsy Research – publikacje dotyczące badań naukowych z zakresu padaczki
Seizure – European Journal of Epilepsy

Medyczne bazy danych

PubMed
U.S. National Library of Medicine