Informacje zarządu

apele / stanowiska / zalecenia

Informacje zarządu PTE

Apel do Prezydenta RP. Polskie Towarzystwo Epileptologii jest sygnatariuszem apelu w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

W imieniu ponad 100 organizacji pacjentów, naukowych towarzystw lekarskich i samorządów zawodów medycznych przekazujemy Panu nasz wspólny apel o podjęcie właściwych decyzji i zdecydowanych działań w celu zwiększenia finansowania ze środków publicznych ochrony zdrowia w Polsce do przynajmniej 6% PKB.

[Pełna treść Apelu]

Stanowisko Zarządu Głównego PTE w sprawie leczenia padaczki produktami na bazie marihuany

Obecnie skuteczność medycznej marihuany w leczeniu padaczki jest co najwyżej słabo udokumentowana. Polskie Towarzystwo Epileptologii (PTE) w opublikowanych w 2014 roku Zaleceniach PTE dotyczących leczenia napadów padaczkowych u dorosłych (Jędrzejczak i wsp., 2014), które zostały przygotowane w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe, nie uwzględniło możliwości leczenia produktami leczniczymi na bazie pochodnych Canabis sativa (marihuany). Tym samym każda decyzja odnośnie leczenia padaczki marihuaną medyczną powinna być bardzo poważnie rozważona i dotyczyć szczegółowo dobranej grupy pacjentów. Doniesienia medialne, które rzadko wskazują na niepowodzenia leczenia, nie powinny być podstawą decyzji medycznych. Dopóki nie będzie wiarygodnych badań i wystandaryzowanych produktów, marihuana medyczna powinna być stosowana z niezwykłą ostrożnością.

[Pełna treść Stanowiska]

Refundacja preparatu Oxepilax u pacjentów z padaczką nowo rozpoznaną

Z przyjemnością informujemy o dostępności preparatu Oxepilax (okskarbazepina) z odpłatnością “RYCZAŁT” dla pacjentów z padaczką. Lek ten może być stosowany u chorych z napadami ogniskowymi jako lek pierwszego rzutu.