Zarząd główny PTE

Zarząd główny PTE

Zarząd Główny PTE wybrany w dniu 22.05.2014 r. podczas VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE) w Hotelu Novotel w Warszawie w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Prof. dr hab. n. med.
Joanna Jędrzejczak

Prof. dr hab. n. med.
Barbara Steinborn

Prof. dr hab. n. med.
Ewa Motta

Dr hab. n. med.
Ewa Nagańska

Prof. dr hab. n. med.
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Dr n. med.
Ałbena Grabowska-Grzyb

Prof. dr hab. n. med.
Janusz Wendorff