Certyfikat

zalecenia dot. certyfikatu

Certyfikat PTE

Zalecenia dla osób ubiegających się o Certyfikat Polskiego Towarzystwa Epileptologii

Ubiegający się musi być aktywnym członkiem PTE, tj. mieć opłacone składki członkowskie.

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  1. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem działalności związanej z padaczką, tj. przynajmniej 10-letniej pracy na oddziałach znanych z diagnostyki i leczenia pacjentów z padaczką i/lub pracy w poradni przeciwpadaczkowej.
  2. Wykaz działalności naukowej z zakresu padaczki – prace poglądowe, doświadczalne i inne publikowane w czasopismach naukowych. Preferowane są doktoraty oraz habilitacje z zakresu padaczki.
  3. Działalność dydaktyczna aktywna – kształcenie innych osób z zakresu padaczki – wykaz kursów, wykładów, w których Ubiegający się brał czynny udział.
  4. Zaświadczenie/a o ukończeniu szkoleń z zakresu padaczki, szczególnie Konferencji PTE.

Dokumenty w formie papierowej należy przesyłać na adres:

Fundacja Epileptologii
Ul. Wiertnicza 122
02-952 Warszawa
Z dopiskiem: certyfikat PTE
lub e-mailem na adres: office@epilepsy.org.pl