Edukacja

kursy / szkolenia / wytyczne

Doskonalenie zawodowe

Kursy, szkolenia, warsztaty

5th Dianalund Summer School on EEG and Epilepsy – szkoła letnia organizowana corocznie. Ostatni termin: 16-23.07.2022. Danish Epilepsy Centre in Dianalund, Denmark.

Wytyczne

Badania lekarskie kierujących pojazdami i kierowców. Ocena stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wykonywana jest w ramach badania lekarskiego prowadzonego przez uprawnionego lekarza. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki; określa załącznik nr 5 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2014 poz. 949).