Członkostwo

informacje / formularz / składki

Członkostwo

Jak zostać członkiem PTE?

Warunki przyjęcia do PTE precyzuje Statut PTE: §10 „Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub specjalista zajmujący się naukową lub oświatowo-medyczno-społeczną problematyką padaczki i który opłaca składki. Podanie o przyjęcie z krótkim życiorysem, podpisane przez dwóch członków zwyczajnych, należy adresować do prezesa PTE. Przyjęcia dokonuje Zarząd Główny.”

[Formularz zgłoszeniowy]

Składka członkowska

Składka członkowska: 50,00zł / rok
Wpłaty prosimy przekazywać na konto:
PKO BP 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, składka za rok <tutaj wpisać rok>