Współpraca

stowarzyszenia / kampanie / badania

Współpraca PTE

Witryny / Fundacje

ILAE – Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa
Fundacja Epileptologii – Fundacja Epileptologii Profesora J. Majkowskiego
TacyJakJa.pl – Portal dla osób z chorobą przewlekłą, prowadzony przez lekarzy

Choosing Wisely w Polsce – zaproszenie do współpracy

Choosing Wisely (“Wybierz  mądrze”) to międzynarodowa kampania, skierowana głównie do lekarzy, ale także innych pracowników systemu ochrony zdrowia i pacjentów, której celem jest opracowanie zaleceń dotyczących ograniczenia stosowania nadużywanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Zarząd PTE podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy w ramach kampanii Choosing Wisely Poland. Zasady funkcjonowania tej zapoczątkowanej w USA inicjatywy, do której włączają się kolejne kraje, są dostępne między innymi na stronach: Choosing Wisely Australia, Choosing Wisely Kanada.

Prosimy o zgłaszanie sugestii dotyczących wskazania nadużywanych, w Państwa opinii, procedur diagnostycznych i zaleceń terapeutycznych u pacjentów z padaczką.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy sekretariatu PTE: office@epilepsy.org.pl

Przykładowe zalecenia: [1] Nie zalecaj rutynowo ograniczenia aktywności lub leżenia w łóżku w czasie ciąży z jakiegokolwiek powodu (American College of Obstetricians and Gynecologists). [2] Nie zlecaj badania obrazowego w przypadku bólu kręgosłupa bez przeprowadzenia dokładnego badania przedmiotowego (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation)

EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką

[2014-2015] Grupa badaczy EpiNet planuje przeprowadzenie badań dotyczących leczenia przeciwpadaczkowego u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Pacjenci będą randomizowani do jednej z czterech grup lekowych – LEV, LTG, CBZ, VPA, zależnie od typu napadów padaczkowych. Badania będą opierały się na zasadach podobnych do badania SANAD.