Kategorie
Bez kategorii

14.02 – Dzień Chorego na Padaczkę

Dzień Chorego na Padaczkę obchodzony jest corocznie 14. lutego, w Dzień Świętego Walentego. Święty Walenty, oprócz bycia patronem zakochanych, jest także patronem osób cierpiących na padaczkę. Choroba ta nazywana jest w medycynie również epilepsją, ale dawniej nazywano ją również chorobą świętego Walentego. Obchody tego dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat padaczki oraz poprawę sytuacji osób dotkniętych tą chorobą. Dzień Chorego na Padaczkę stanowi także okazję do edukacji na temat pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego oraz do podkreślenia potrzeby akceptacji i wsparcia dla osób żyjących z tą chorobą.

Jest to również okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania związane z życiem z tą chorobą oraz do propagowania świadomości na temat jej objawów i leczenia. W dniu tym organizowane są różnego rodzaju akcje informacyjne, kampanie edukacyjne oraz wydarzenia charytatywne, które mają na celu wsparcie osób chorych na padaczkę oraz ich rodzin.

Epilepsja może wystąpić w każdym wieku, jednak w 80% przypadków objawy choroby zaczynają się przed osiągnięciem 20. roku życia. Szacuje się, że w Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, co stanowi około 1% całego społeczeństwa.

Dodatkowo, obchody Dnia Chorego na Padaczkę mogą przyczynić się do zmniejszenia społecznego stigma związanego z tą chorobą. Dzień ten daje również szansę na podkreślenie potrzeby inwestowania w badania naukowe oraz rozwój nowych metod leczenia padaczki, co może przyczynić się do poprawy sytuacji osób dotkniętych tą chorobą w przyszłości.