Kategorie
Bez kategorii

Apel do Ministra Zdrowia: poparcie PTE

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w dniu 21.08.2023r. Polskie Towarzystwo Epileptologii podpisało się pod apelem do Ministra Zdrowia o natychmiastowe uchylenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

„Niżej podpisane Towarzystwa Lekarskie uczestniczące w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich apelują do Ministra Zdrowia o natychmiastowe uchylenie w/w rozporządzenia.

Wprowadzenie obowiązku weryfikacji ilości i rodzaju produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych spowodowało trudności z dostępem do leków niezbędnych między innymi w leczeniu bólu, medycynie paliatywnej, neurologii i psychiatrii. Stanowi także nieuzasadnione ograniczenie możliwości wystawiania recept przez uprawnionych do tego lekarzy. Nieprawidłowości w wystawianiu recept nie są uzasadnieniem do stosowania rozwiązań utrudniających dostęp do leczenia znacznej części pacjentów, zwłaszcza z grup szczególnie wrażliwych oraz ograniczania praw wszystkich lekarzy. Zamiast doraźnych i szkodliwych działań mających cechy odpowiedzialności zbiorowej, niewłaściwe praktyki w zakresie wystawiania recept należy identyfikować i ograniczać poprzez właściwe funkcjonowanie licznych dostępnych sposobów nadzoru i kontroli.”