Kategorie
Bez kategorii

WHO: Plan dotyczący padaczki

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia udostępniony został w całości plan dotyczący globalnych działań dotyczących padaczki i innych zaburzeń neurologicznych. Plan ten został przygotowany na lata 2022-2031.

Plan dostępny jest na stronie WHO

Celem opracowania planu jest przede wszystkim poprawa dostępu do leczenia i opieki dla osób chorych na padaczkę i inne zaburzenia neurologiczne. Omówiono również sposoby poprawy jakości życia pacjentów, oraz ich rodzin i opiekunów. Promuje się również działania mające na celu zdrowy rozwój mózgu i działania profilaktyczne dotyczące wspomnianych zaburzeń.

Kwestie najważniejsze dotyczącą ogólnego zarządzania i polityki zarządzania systemami ochrony zdrowia; skutecznej i terminowej diagnozy; trafnego doboru profilaktyki i leczenia oraz sposobów opieki nad osobami chorymi; profilaktyki i promocji zdrowia; nowych systemów badań i innowacji.