Kategorie
Bez kategorii

16th Baltic Sea Summer School on Epilepsy

Szanowni Państwo, zapraszamy na szesnastą letnią szkołę na temat epilepsji (16th Baltic Sea Summer School on Epilepsy). Szkoła odbędzie się w formie wirtualnej w październiku 2023 roku (w dniach: 4.10, 6.10, 11.10, 18.10, 19.10).

BSSSE kierowana jest do absolwentów studiów medycznych oraz młodszych badaczy (w wieku do około 40 lat). Płynna znajomość angielskiego jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkole.

Poniżej znajdą Państwo krótki opis szkoły oraz formularz zgłoszeniowy. Termin zgłoszeń: 15 sierpnia 2023 rok. Uczestnictwo jest bezpłatne!

Kontakt: Petra Novotny, MPH, Baltic Sea Summer School on Epilepsy, Prof. Peter & Jytte Wolf Foundation for Epilepsy

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka na temat wydarzenia