Kategorie
Bez kategorii

Zaproszenie na kongres PTE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


W imieniu Zarządu Głównego PTE i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na IX Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii w dniach 18-20 V 2023.


W tym roku mija kolejna kadencja ZG PTE, dlatego też zgodnie ze statutem w dniu 18 V 2023 po ceremonii otwarcia odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zarządu PTE, na które zapraszam członków Towarzystwa.


Cieszę się, że możemy kontynuować nasze tradycyjne majowe spotkania, bo każde z nich, dzięki Państwa udziałowi i dyskusji, dzięki zaangażowaniu naszych znakomitych wykładowców i organizatorów, podnosi poziom naszej wiedzy w temacie, który nas wszystkich łączy – poprawy jakości życia chorych z padaczką.


Tradycyjnie IX Kongres PTE poprzedzi Sympozjum Padaczka i Ciąża organizowane przez Fundację Epileptologii im. Jerzego Majkowskiego. W tym roku zagadnienia postępowania z kobietą z padaczką przedstawimy w oparciu o tę formułę, którą Państwo cenicie i lubicie, a mianowicie studium przypadków klinicznych.


Wracamy do ważnego tematu psychospołecznych aspektów padaczki. Od dawna w opracowywaniu programu naszym słowem klucz jest interdyscyplinarność. W tym roku spojrzymy na problem chorych z padaczką z punktu widzenia dermatologa. Gorąco polecam uwadze Państwa sesję poświęconą nowym możliwościom terapeutycznym padaczki. Będziemy mówić o wartości stereoelektroencefalografii oraz stymulacji jąder wzgórza.


W sesji edukacyjnej kierowanej przede wszystkim do młodych uczestników omówimy niezwykle praktyczne zagadnienia związane z postępowaniem z chorym na padaczkę na SOR.


Dla naszych młodych kolegów mamy nową propozycję przedstawiania swoich przypadków w sesji wideo-EEG. Dla najlepszych prezentacji ZG przygotował bardzo atrakcyjne nagrody.


W tym roku zapraszam na dwie sesje satelitarne dotyczące nowych leków przeciwpadaczkowych fenfluraminy i cenobamatu i ich zastosowania klinicznego.


W sesji tematów wolnych przedstawione będą prezentacje, które zawsze budzą i wywołują to co najważniejsze – ciekawe dyskusje. I wreszcie last but not least niezwykle istotny wykład i punkt do wymiany poglądów na temat miejsca chorego z padaczką w systemie zdrowia.


W imieniu organizatorów zapraszam Państwa na Uroczysty Obiad, który uświetni wręczenie Certyfikatów Epileptologii Członkom naszego Towarzystwa.


Dziękuję sponsorom – firmom farmaceutycznym, które poprzez finansowe wsparcie oraz wystawy i dostarczone materiały informacyjne i naukowe przyczyniają się do wzbogacenia naszych konferencji.


Na zakończenie chcę podziękować członkom Komitetu Organizacyjnego, Komitetowi Naukowemu i Sekretariatowi Konferencji za współpracę i przygotowanie Kongresu.


Zapraszam raz jeszcze,
Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii
Prof. CMKP dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak