Kategorie
Bez kategorii

Broszura WHO dot. padaczki

ILAE informuje o wydaniu nowej broszury przez Światową Organizację Zdrowia, która dotyczy epilepsji: “Improving the lives of people with epilepsy”. Wydawnictwo ma na celu wzmocnienie obowiązującego na lata 2022-2031 globalnego planu działań w sprawie na padaczki i innych zaburzeń neurologicznych.

W broszurze przedstawiono kluczowe informacje na temat padaczki i zalecono działania dla decydentów i innych zainteresowanych stron.

WHO Technical Brief: “Improving the lives of people with epilepsy”