Lista dyskusyjna

LISTA DYSKUSYJNA „PADACZKA”

Szanowni Państwo,

W grudniu 2000 r. została uruchomiona lista dyskusyjna o nazwie „Padaczka”. Lista ta jest listą zamkniętą, przeznaczoną tylko dla członków Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Lista powinna służyć dyskusjom związanym ze statutowymi celami i działaniami Towarzystwa. Będzie także wykorzystywana do rozsyłania aktualnych informacji przeznaczonych dla członków PTE. Lista jest obsługiwana przez bezpłatny serwer Google Groups.
Osoby, które chcą się zapisać na listę „Padaczka” proszone są o wysłanie listu z prośbą wpisanie na listę na adres office@epilepsy.org.pl . W odpowiedzi na ten list otrzymają na swój adres email list z listy „Padaczka” z zaproszeniem do udziału w liście. W celu zapisania się na listę należy, zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami, odpowiedzieć na niego lub odwiedzić adres internetowy podany w przesyłce.

Zasady listy „Padaczka”:

  1. Lista „Padaczka” jest listą zamkniętą, przeznaczoną dla członków PTE do celów prowadzenia dyskusji na tematy związane z działalnością i celami statutowymi Towarzystwa. Lista prowadzona jest w języku polskim.
  2. Wysyłanie korespondencji do członków listy odbywa się poprzez wysłanie listu na adres padaczka@googlegroups.com ; list ten zostanie automatycznie przekazany WSZYSTKIM członkom listy „Padaczka”.
  3. Proszę o przestrzeganie ogólnych zasad netykiety pod rygorem usunięcia z listy. Więcej na temat netykiety można przeczytać np. tutaj lub tutaj .
  4. W celu modyfikacji parametrów proszę o wizytę na stronie https://groups.google.com/d/forum/padaczka

Serdecznie zapraszam do dyskusji.

Z poważaniem

Piotr Walerjan