Członkostwo

informacje / formularz / składki

Członkostwo

Jak zostać członkiem PTE?

Warunki przyjęcia do PTE precyzuje Statut PTE: §10 “Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub specjalista zajmujący się naukową lub oświatowo-medyczno-społeczną problematyką padaczki i który opłaca składki. Podanie o przyjęcie z krótkim życiorysem, podpisane przez dwóch członków zwyczajnych, należy adresować do prezesa PTE. Przyjęcia dokonuje Zarząd Główny.”

[Formularz zgłoszeniowy]

Składka członkowska

Składka członkowska: 50 zł (rok)
Wpłaty prosimy przekazywać na konto:
PKO BP 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344
Tytuł przelewu: “[imię i nazwisko], składka za rok [tutaj należy podać rok]”

Prosimy o przesyłanie skanów/kopii/potwierdzeń dokonanych wpłat członkowskich e-mailowy: office@epilepsy.org.pl