Index_PL

ILAE: ankieta SEEG
Szanowni Państwo, ILAE udostępniło ankietę dotyczącą terminologii zabiegów stereo-EEG w padaczce. Celem ankiety jest uzyskanie informacji zwrotnej od społeczności i …
Czytaj więcej
ILAE e-Forum: 6 marca
Trwa rejestracja na pierwszą sesję e-forum ILAE 2023 „Outcomes beyond seizures”, która odbędzie się 6 marca o godzinie 13:00 (czas …
Czytaj więcej

.

Aktualności

18-20.05.2023 r.

IX Kongres PTE

Program | Zaproszenie | Zaproszenie dla młodych neurologów
Opłata zjazdowa: 500zł + 23% VAT (*opłata niezmienna od lat)
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres mail: office@epilepsy.org.pl

Wydarzenie certyfikowane INFARMA

Prosimy o przesyłanie streszczeń prezentacji, w języku polskim i angielskim, według schematu zgodnego z publikacjami w Journal of Epileptology, do 31.03.2023 na adres: office@epilepsy.org.pl

Polskie Towarzystwo Epileptologii jest kontynuatorem działalności Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. PTE jest Odziałem Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy), ściśle współpracuje z Międzynarodowym Biurem ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy). Celem PTE jest popieranie każdej inicjatywy mającej na celu pomoc chorym z padaczką. Do zadań i celów PTE należą między innymi:

Propagowanie wśród lekarzy
i specjalistów
pokrewnych dziedzin wiedzy
w dziedzinie epileptologii
Wdrażanie członków do
pracy naukowej
i społecznej
Współdziała w redagowaniu
fachowych publikacji
z dziedziny epileptologii
Wydaje opinie w
sprawach naukowych
i organizacyjnych
dotyczących epileptologii
Współdziała ze służbą zdrowia,
szkolnictwem ogólnym,
akademiami medycznymi
Popularyzuje
zagadnienia
epileptologii