Index_PL

IX Kongres PTE – zaproszenie dla młodych neurologów
Serdecznie zapraszamy młodych neurologów do wzięcia udziału w IX Kongresie PTE. Zaproszenie na IX Kongres PTE – Joanna Jędrzejczak, Prezes …
Czytaj więcej
IX Kongres PTE – zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Kongresie PTE. Zaproszenie na IX Kongres PTE – Joanna Jędrzejczak, Prezes Polskiego Towarzystwa …
Czytaj więcej

.

Aktualności

18-20.05.2023 r.

IX Kongres PTE

Program | Zaproszenie | Zaproszenie dla młodych neurologów

Polskie Towarzystwo Epileptologii jest kontynuatorem działalności Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. PTE jest Odziałem Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy), ściśle współpracuje z Międzynarodowym Biurem ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy). Celem PTE jest popieranie każdej inicjatywy mającej na celu pomoc chorym z padaczką. Do zadań i celów PTE należą między innymi:

Propagowanie wśród lekarzy
i specjalistów
pokrewnych dziedzin wiedzy
w dziedzinie epileptologii
Wdrażanie członków do
pracy naukowej
i społecznej
Współdziała w redagowaniu
fachowych publikacji
z dziedziny epileptologii
Wydaje opinie w
sprawach naukowych
i organizacyjnych
dotyczących epileptologii
Współdziała ze służbą zdrowia,
szkolnictwem ogólnym,
akademiami medycznymi
Popularyzuje
zagadnienia
epileptologii