Index_PL

Kurs EPODES Advanced I
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie dla neurologów i neurochirurgów, dotyczącym diagnostyki przedoperacyjnej padaczki (ILAE Comprehensive Epilepsy Surgery Course Series, …
Czytaj więcej
Kurs 10thEilatEduKurs
Zapraszamy do wzięcia udziału w 10. Międzynarodowym Kursie Edukacyjnym poświęconym farmakologicznemu leczeniu epilepsji (10th Eilat International Education Course on the …
Czytaj więcej

.

Aktualności

Polskie Towarzystwo Epileptologii jest kontynuatorem działalności Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. PTE jest Odziałem Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy), ściśle współpracuje z Międzynarodowym Biurem ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy). Celem PTE jest popieranie każdej inicjatywy mającej na celu pomoc chorym z padaczką. Do zadań i celów PTE należą między innymi:

Propagowanie wśród lekarzy
i specjalistów
pokrewnych dziedzin wiedzy
w dziedzinie epileptologii
Wdrażanie członków do
pracy naukowej
i społecznej
Współdziała w redagowaniu
fachowych publikacji
z dziedziny epileptologii
Wydaje opinie w
sprawach naukowych
i organizacyjnych
dotyczących epileptologii
Współdziała ze służbą zdrowia,
szkolnictwem ogólnym,
akademiami medycznymi
Popularyzuje
zagadnienia
epileptologii